Bluetooth Stereo Headset - Rozwiązywanie problemów

background image

Rozwiązywanie problemów
Nie możesz połączyć zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem?

Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest naładowany, włączony i powiązany z

urządzeniem.

Zestaw słuchawkowy nie działa? Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a

następnie podłącz zestaw słuchawkowy do ładowarki.