Bluetooth Stereo Headset - Usuwanie powiązań

background image

Usuwanie powiązań
Listę powiązanych urządzeń można usunąć z zestawu słuchawkowego.

Naciśnij oraz , a następnie wybierz

Przywróć ustawienia fabryczne

. Po usunięciu

ustawień zostanie włączony tryb powiązania.