Bluetooth Stereo Headset - Zmiana języka

background image

Zmiana języka
Urządzenie umożliwia wybranie języka.

1 Naciśnij równocześnie oraz , a następnie naciśnij lub , aby przeglądać

opcje ustawień.

2 Naciśnij , aby wybrać opcję

Change language

, a następnie wybierz język.