Bluetooth Stereo Headset - Informacje o łączności Bluetooth

background image

Informacje o łączności Bluetooth
Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi

kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między

nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócane przez

przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR , która umożliwia

korzystanie z następujących profilów: profil hands-free, profil audio/video remote

2

background image

control, profil advanced audio distribution oraz dostęp do książki telefonicznej .

Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich

producentów.