Bluetooth Stereo Headset - Informacje o zestawie słuchawkowym

background image

Informacje o zestawie słuchawkowym
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-221 umożliwia obsługę

połączeń bez użycia rąk oraz słuchanie muzyki i radia w każdym miejscu. Zestaw

słuchawkowy można łatwo powiązać z kompatybilnymi urządzeniami i bez problemów

przełączać się między muzyką a połączeniami.

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.

Ostrzeżenie:

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach

niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre części produktu są namagnesowane. Produkt może przyciągać przedmioty

metalowe. Nie trzymaj w pobliżu produktu kart kredytowych ani innych

magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać

skasowane.

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj

się także z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.