Bluetooth Stereo Headset - Întreținerea aparatului Dvs.

background image

Întreținerea aparatului Dvs.
Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a

garanției.

Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe

care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.

Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se

pot deteriora.

Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta

acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma

condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.

Nu încercați să deschideți aparatul.

Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind

aparatele radio.

Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice

interne și elementele mecanice.

Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.