Bluetooth Stereo Headset - Simbolul coș de gunoi barat

background image

Simbolul coș de gunoi barat

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică

faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață.

Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații

suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

11