Bluetooth Stereo Headset - Informații referitoare la acumulator și la încărcător

background image

Informații referitoare la acumulator și la încărcător
Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul

din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-10 . Numărul exact al modelului

încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere

sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K, B sau N.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de convorbire sau în regim de așteptare au numai o valoare estimativă. Duratele efective sunt afectate, de exemplu,

setările aparatului, funcțiile utilizate, starea acumulatorului și temperatura.

Dacă un acumulator nu a fost utilizat o perioadă de timp îndelungată, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi

să-l deconectați și să-l conectați din nou pentru a începe încărcarea.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea să fie necesare mai multe minute până când se afișează indicatorul

de încărcare.

10

background image

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet

încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un

acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea

și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze

temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform

reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri

menajere.

Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor încărcătoare neomologate pot

implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate

aparatului. În cazul în care considerați că încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare

înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.