Bluetooth Stereo Headset - Încărcarea acumulatorului

background image

Încărcarea acumulatorului
Înainte de a utiliza setul de căști cu microfon, trebuie să încărcați acumulatorul.

Când energia a acumulatorului este insuficientă, setul de căști cu microfon emite un

sunet la fiecare 5 minute, iar se afișează intermitent pe ecran. În timpul încărcării

acumulatorului, indicatorul luminos de culoare este aprins.

1 Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2 Conectați cablul încărcătorului la conectorul micro-USB din setul de căști cu

microfon. După ce acumulatorul a fost încărcat complet, indicatorul luminos se

stinge.

3 Deconectați încărcătorul de la setul de căști cu microfon, apoi de la priza de

perete.

Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți

de acesta, nu de cablu.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 7 ore de convorbire, până

la 7 ore de redare muzică sau până la 150 ore de așteptare.

Verificarea nivelului de încărcare a acumulatorului
Apăsați . Pe ecran se afișează nivelul de încărcare a acumulatorului.

Energia este suficientă.

În curând va trebui să încărcați acumulatorul.

Încărcați acumulatorul.

4