Bluetooth Stereo Headset - O pripojení Bluetooth

background image

O pripojení Bluetooth
Technológiu Bluetooth môžete použiť na vytvorenie bezdrôtového pripojenia k iným

kompatibilným zariadeniam, napríklad k mobilným telefónom.

Zariadenia nemusia byť priamo na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť nesmie

prekročiť 10 metrov (33 stôp). Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné

elektronické zariadenia môžu mať negatívny vplyv na spojenie.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje

nasledovné profily: hands-free, profil diaľkového ovládania zvuku alebo videa,

pokročilé rozdelenie zvuku a prístup k adresáru telefónu . O kompatibilite iných

zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

2