Bluetooth Stereo Headset - Prehrávanie hudby

background image

Prehrávanie hudby
Počúvajte svoju obľúbenú hudbu, kdekoľvek ste.

Headset musíte spárovať s telefónom, ktorý podporuje Bluetooth profil A2DP a má

funkciu hudobného prehrávača, a potom ho k nemu pripojiť. Môžete ho tiež pripojiť

k hudobnému prehrávaču, ktorý podporuje daný profil.

Chráňte si sluch

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu

zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie

blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

Prehratie skladby
V hudobnom prehrávači vyberte požadovanú skladbu a potom stlačte symbol .

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania hudby
Stlačte symbol .

8

background image

Ak počas počúvania hudby uskutočníte alebo prijmete hovor, prehrávanie sa preruší.

Prehratie nasledujúcej alebo predchádzajúcej skladby
Stlačte symbol jedenkrát alebo symbol dvakrát.

Prehratie aktuálnej skladby od začiatku
Stlačte symbol .

Rýchle presúvanie cez aktuálnu skladbu
Stlačte a podržte symbol alebo symbol .