Bluetooth Stereo Headset - Zmena hlasitosti alebo zvýraznenie basov a výšok

background image

Zmena hlasitosti alebo zvýraznenie basov a výšok

Zmena hlasitosti
Použite tlačidlá hlasitosti.
Hlasitosť môžete upraviť aj z pripojeného zariadenia (ak má táto funkcia podporu).

Zvýraznenie tónov s nízkou alebo vysokou frekvenciou

1 Stlačte naraz symboly a a potom zvolením symbolu alebo

prechádzajte medzi jednotlivými nastaveniami.

2 Stlačením symbolu zvoľte položku

Úprava basov a výšok

, potom zvoľte

položku

Zvýraznenie basov

alebo

Zvýraznenie výšok

.