Bluetooth Stereo Headset - Recyklovanie

background image

Recyklovanie
Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom

prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály.