Bluetooth Stereo Headset - Riešenie problémov

background image

Riešenie problémov
Nemôžete pripojiť headset ku kompatibilnému zariadeniu? Skontrolujte, či je headset

nabitý, zapnutý a spárovaný so zariadením.

Prestal headset fungovať? Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky a potom pripojte

headset k nabíjačke.