Bluetooth Stereo Headset - Zmena jazyka

background image

Zmena jazyka
Môžete si zvoliť jazyk, ktorý chcete používať.

9

background image

1 Stlačte naraz symboly a a potom zvolením symbolu alebo

prechádzajte medzi jednotlivými nastaveniami.

2 Stlačením symbolu zvoľte položku

Zmena jazyka

a zvoľte príslušný jazyk.