Bluetooth Stereo Headset - Manuálne párovanie headsetu prvýkrát

background image

Manuálne párovanie headsetu prvýkrát
1 Presvedčte sa, že je headset vypnutý.
2 Zapnite kompatibilné zariadenie a potom zapnite jeho funkciu Bluetooth.
3 Zapnite headset.
4 Nastavte telefón na vyhľadávanie zariadení Bluetooth. Podrobnosti nájdete

v používateľskej príručke zariadenia.

5 Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení v telefóne.
6 Po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód 0000.

Ak zariadenie nenašlo headset, skontrolujte, či je zapnutý režim párovania.

Zapnutie režimu párovania

1 Naraz stlačte symboly a .

6

background image

2 Stlačte symbol a potom zvoľte položku

Zapnúť headset vhodný na párovanie

s novými zariadeniami

.

V niektorých prípadoch je potrebné zariadenia po spárovaní ešte osobitne pripojiť.