Bluetooth Stereo Headset - Párovanie a pripojenie headsetu pomocou funkcie NFC

background image

Párovanie a pripojenie headsetu pomocou funkcie NFC
Headset môžete jednoducho spárovať s kompatibilným zariadením a pripojiť ho k

nemu pomocou funkcie komunikácie nablízko (NFC). Ak zariadenie podporuje funkciu

NFC, zapnite ju a potom priložte oblasť NFC na headsete k oblasti NFC na zariadení.

Headset sa automaticky zapne a pripojí k danému zariadeniu. Pomocou funkcie NFC

môžete headset aj odpojiť. Podrobnosti o funkcii NFC nájdete v používateľskej

príručke zariadenia.

Ak zariadenie nepodporuje funkciu NFC, spárujte headset manuálne.