Bluetooth Stereo Headset - Párovanie a pripojenie headsetu

background image

Párovanie a pripojenie headsetu
Môžete rozhodnúť, ktoré zariadenia sa smú pripojiť k headsetu.

Pred prvým použitím headsetu s kompatibilným zariadením ich musíte navzájom

spárovať a pripojiť.