Bluetooth Stereo Headset - Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

background image

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Pri uskutočňovaní a prijímaní hovorov, držte mikrofón v blízkosti úst.

7

background image

Uskutočnenie hovoru
Keď je headset pripojený ku kompatibilnému telefónu, môžete uskutočniť hovor ako

zvyčajne.

Prijatie alebo ukončenie hovoru
Stlačte .

Odmietnutie hovoru
Dvakrát stlačte .

Môžete tiež použiť funkciu opakovaného volania na posledné volané číslo, ak telefón

s pripojeným headsetom túto funkciu podporuje.

Opakované volanie na posledné volané číslo
Keď práve neprebieha žiadny hovor, dvakrát stlačte .

Prepínanie hovorov medzi headsetom a telefónom
Na dve sekundy stlačte a podržte symbol .