Bluetooth Stereo Headset - Indikátory na displeji

background image

Indikátory na displeji
Headset má displej, na ktorom sa zobrazujú všetky potrebné informácie. Podľa toho,

čo práve robíte a podľa modelu vášho telefónu, zobrazuje názov pripojeného

zariadenia, meno alebo číslo volajúceho, názov skladby, ktorú počúvate (ak je k

dispozícii), a frekvenciu a názov (ak je k dispozícii) rozhlasovej stanice.

Všeobecné indikátory

Ste pripojení k zariadeniu, ktoré podporuje profil A2DP, napríklad k

prehrávaču hudby.

Ste pripojení k zariadeniu, ktoré podporuje profil HFP, napríklad k telefónu.

Spárovanie alebo pripojenie headsetu bolo úspešné.

Headset vyhľadáva zariadenia s pripojením Bluetooth.

Indikátory batérie

Batéria je úplne nabitá.

Batéria je stredne nabitá.

Batéria je takmer vybitá.

Batéria je vybitá.

Indikátory prehrávača a FM rádia

Vyhľadávate rozhlasové stanice v rámci dostupných frekvencií smerom nadol.

Vyhľadávate rozhlasové stanice v rámci dostupných frekvencií smerom

nahor.

Prehrávač prehráva skladbu.

Prehrávač je pozastavený.

Prehrávač posúva skladbu dozadu.

Prehrávač posúva skladbu dopredu.

Indikátory hovoru

Prebieha hovor.

Hovor je pridržaný.

Niekto vám volá.

Niekomu voláte.

5

background image

Indikátory nastavení a pomocníka

Obnovenie pôvodných nastavení.

Ďalšie nastavenie.

Predchádzajúce nastavenie.

Položka je zvolená.

Položka nie je zvolená.