Bluetooth Stereo Headset - Nosenie headsetu

background image

Nosenie headsetu
Zapojte slúchadlá do konektorov pre slúchadlá.

K headsetu patria gumové slúchadlá rôznej veľkosti. Vyberte si tie, ktoré vám najlepšie

sadnú.

Slúchadlo označené písmenom L si dajte do ľavého ucha a slúchadlo označené

písmenom R do pravého ucha.

Slúchadlá opatrne vložte do uší. Nasaďte ich tak, aby v uchu dobre priliehali.

Headset si môžete pripnúť na oblečenie. Otáčaním spony si môžete nastaviť lepší

výhľad na displej.