Bluetooth Stereo Headset - Tlačidlá a súčasti

background image

Tlačidlá a súčasti

1 Tlačidlo posunutia dozadu

2 Tlačidlo prehrávania alebo prerušenia

3 Tlačidlo rýchleho posunutia dopredu

4 Multifunkčné tlačidlo

5 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti

6 Tlačidlo zníženia hlasitosti

7 Mikrokonektor USB

8 Konektor slúchadiel

9 Indikátor

10 Oblasť NFC

11 Prepínač FM rádia

12 Mikrofón

13 Displej

3

background image

14 Headset

15 Spona