Bluetooth Stereo Headset - Predvajanje glasbe

background image

Predvajanje glasbe
Poslušajte priljubljeno glasbo, kjer koli ste.

Slušalko morate seznaniti in povezati s telefonom, ki podpira profil A2DP za Bluetooth

in ima funkcijo predvajalnika glasbe, ali z združljivim predvajalnikom glasbe, ki podpira

ta profil.

Zaščitite svoj sluh

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri

visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen

zvočnik.

Predvajanje pesmi
Izberite pesem v predvajalniku glasbe in nato pritisnite .

Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe
Pritisnite .

Če prejmete ali vzpostavite klic med poslušanjem glasbe, je glasba začasno

zaustavljena.

Predvajanje naslednje ali prejšnje pesmi
Enkrat pritisnite ali dvakrat .

8

background image

Predvajanje trenutne pesmi od začetka
Pritisnite .

Hitro pomikanje po trenutni pesmi
Pridržite ali .