Bluetooth Stereo Headset - Vklop slušalke

background image

Vklop slušalke
Za dve sekundi pridržite . Slušalka se samodejno poveže z napravo, s katero je bila

povezana nazadnje. Če slušalke še niste seznanili z napravo ali ste izbrisali seznanitve,

se vklopi način za seznanjanje.

4

background image

Izklop slušalke
Za dve sekundi pridržite .

Če se slušalka ne uporabi ali poveže z napravo v 30 minutah, se izklopi.