Bluetooth Stereo Headset - Nega naprave

background image

Nega naprave
Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite

garancijo naprave.

10

background image

Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo

korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.

Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave,

poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.

Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere

vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

Naprave ne skušajte odpreti.

Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.

Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.