Bluetooth Stereo Headset - Recikliranje

background image

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili

škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.