Bluetooth Stereo Headset - Klicanje in sprejemanje klicev

background image

Klicanje in sprejemanje klicev

Med klicanjem in sprejemanjem klicem držite mikrofon blizu ust.

Klicanje
Ko je slušalka povezana z združljivim telefonom, lahko z njo kličete kot običajno.

Sprejem ali končanje klica
Pritisnite .

7

background image

Zavrnitev klica
Dvakrat pritisnite .

Zadnjo klicano številko lahko ponovno pokličete, če telefon podpira uporabo teh

funkcij s slušalko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke
Ko ne poteka noben klic, dvakrat pritisnite .

Preklapljanje klicev med slušalko in telefonom
Za dve sekundi pridržite .