Bluetooth Stereo Headset - Brisanje seznanitev

background image

Brisanje seznanitev
Seznam seznanjenih naprav lahko izbrišete v slušalki.

Pritisnite in , nato pa izberite

Restore factory settings

. Ko se nastavitve

izbrišejo, se vklopi način za seznanjanje.