Bluetooth Stereo Headset - Odpravljanje težav

background image

Odpravljanje težav
Ali slušalke ne morete povezati z združljivo napravo? Preverite, ali je baterija v slušalki

polna ter ali je slušalka vklopljena in seznanjena z napravo.

Ali slušalka ne deluje? Priključite polnilnik najprej v električno vtičnico, nato povežite

slušalko s polnilnikom.