Bluetooth Stereo Headset - Spreminjanje jezika

background image

Spreminjanje jezika
Izberete lahko jezik, ki ga želite uporabljati.

1 Hkrati pritisnite in , nato pa pritisnite ali , če želite brskati po možnostih

nastavitev.

2 Pritisnite , če želite izbrati možnost

Change language

, nato izberite jezik.

9