Bluetooth Stereo Headset - Poslušanje radia

background image

Poslušanje radia

Vklop in izklop radia
Uporabite stikalo FM.

Poiščite postaje, ki so na voljo
Pridržite ali .

Ročno spreminjanje frekvence
Pritisnite ali .