Bluetooth Stereo Headset - Povezovanje slušalke z napravo

background image

Povezovanje slušalke z napravo
Ko vklopite slušalko, se samodejno poveže z zadnjo uporabljeno napravo. Če slušalka

ne more najti naprave, se poskuša povezati z naslednjo napravo s seznama

seznanjenih naprav.

Če telefon ne podpira profila A2DP za poslušanje glasbe, lahko ločeno seznanite

slušalko s predvajalnikom glasbe, ki podpira ta profil.

Na seznamu seznanjenih naprav v slušalki je lahko največ 8 naprav. Slušalko lahko

povežete z dvema združljivima napravama hkrati: z eno (običajno telefonom), ki

podpira profil HFP, in drugo (običajno predvajalnikom glasbe), ki podpira profil A2DP.

Ročna povezava slušalke z nazadnje uporabljeno napravo
Če ni povezana nobena druga naprava, pritisnite , če se želite povezati z nazadnje

uporabljeno napravo HFP, ali , če se želite povezati z nazadnje uporabljeno napravo

A2DP. Slušalka enkrat zapiska.

Preklapljanje med napravami za spreminjanje vira glasbe
Če je vaša slušalka povezana z napravo, ki podpira HFP in A2DP, in želite preklopiti na

drugo seznanjeno napravo, ki podpira A2DP, pridržite .
Veliko telefonov podpira tako HFP kot A2DP.