Bluetooth Stereo Headset - Prvo ročno seznanjanje slušalke

background image

Prvo ročno seznanjanje slušalke
1 Preverite, ali je slušalka izklopljena.
2 Vklopite združljivo napravo in nato še funkcijo Bluetooth.
3 Vklopite slušalko.
4 Nastavite napravo na iskanje naprav Bluetooth. Podrobnejše informacije najdete

v priročniku za uporabo naprave.

5 Na seznamu najdenih naprav v napravi izberite slušalko.
6 Če vas telefon pozove, vnesite geslo 0000.

Če naprava ne najde slušalke, preverite, ali je način za seznanjanje vklopljen.

Vklop načina za seznanjanje

1 Hkrati pritisnite in .
2 Pritisnite , nato izberite

Switch headset discoverable for pairing new devices

.

6

background image

Pri nekaterih napravah je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.