Bluetooth Stereo Headset - Seznanjanje in povezovanje slušalke z NFC

background image

Seznanjanje in povezovanje slušalke z NFC
S funkcijo NFC (Near Field Communication) lahko enostavno seznanite in povežete

slušalko z združljivo napravo. Če združljiva naprava podpira tehnologijo NFC, vklopite

funkcijo NFC in se z območjem NFC naprave dotaknite območja NFC slušalke. Slušalka

se vklopi in samodejno poveže z napravo. S funkcijo NFC lahko tudi prekinete

povezavo s slušalko. Podrobnejše informacije o funkciji NFC najdete v priročniku za

uporabo naprave.

Če naprava ne podpira funkcije NFC, ročno seznanite slušalko.