Bluetooth Stereo Headset - Om ditt headset

background image

Om ditt headset
Med Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-221 kan du ha händerna fria och samtidigt

hantera samtal, lyssna på radio och njuta av din favoritmusik. Headsetet är enkelt att

koppla ihop med kompatibla enheter och du kan smidigt växla mellan musik och

samtal.

Produktens yta är fri från nickel.

Varning!

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara

inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information

som lagrats på dem kan raderas.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs

också användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.