Bluetooth Stereo Headset - Ändra språk

background image

Ändra språk
Du kan välja vilket språk som ska användas.

1 Tryck på och samtidigt och tryck sedan på eller för att bläddra till

inställningsalternativen.

9

background image

2 Tryck på och välj

Change language

. Välj sedan önskat språk.