Bluetooth Stereo Headset - Rensa kopplingar

background image

Rensa kopplingar
Du kan rensa listan med kopplade enheter på headsetet.

Tryck på och och välj sedan

Återställ fabriksinställningar

. Kopplingsläget

aktiveras när inställningarna rensas.