Bluetooth Stereo Headset - Displayindikatorer

background image

Displayindikatorer
På headsetet finns en display som visar all information. Beroende på vad du gör och

din telefonmodell så visas namnet på den anslutna enheten, namn och nummer för

den som ringer upp, namn på låten du lyssnar på och frekvens och namn på

radiostationen (om sådan är tillgänglig).

Allmänna indikatorer

Du är ansluten till en enhet som har stöd för A2DP, t.ex. en musikspelare.

Du är ansluten till en enhet som har stöd för HFP, t.ex. en telefon.

Headsetet har kopplats eller anslutits.

Headsetet söker efter Bluetooth-enheter.

Batteriindikatorer

Batteriet är fulladdat.

Batterinivån är medelhög.

Batterinivån är låg.

Batteriet är tomt.

Indikatorer för spelare och radio

Du söker efter radiostationer bland de tillgängliga frekvenserna (nedåt).

Du söker efter radiostationer bland de tillgängliga frekvenserna (uppåt).

Spelaren spelar.

Spelaren är pausad.

Spelaren spolar bakåt.

Spelaren snabbspolar framåt.

Samtalsindikatorer

Ett samtal pågår.

Ett samtal är parkerat.

Någon ringer upp dig.

Du ringer upp någon.

5

background image

Inställnings- och hjälpindikatorer

Återställ fabriksinställningar.

Nästa inställning.

Föregående inställning.

Objektet är valt.

Objektet är inte valt.