Bluetooth Stereo Headset - Knappar och delar

background image

Knappar och delar

1 Bakåtspolningsknapp

2 Spela/pausknapp

3 Framåtspolningsknapp

4 Flerfunktionsknapp

5 Höj volymen

6 Sänk volymen

7 Mikro-USB-kontakt

8 Kontakt för hörlurar

9 Indikatorlampa

10 NFC-område

11 Radioknapp

12 Mikrofon

13 Display

3

background image

14 Headset

15 Fäste