Bluetooth Stereo Headset - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet
Innan du använder headsetet måste du ladda batteriet.

När batteriet börjar ta slut avger headsetet en ljudsignal ungefär var femte minut och

blinkar på displayen. Indikatorlampan tänds när batteriet laddas.

1 Anslut laddaren till ett eluttag.
2 Anslut laddarkabeln till mikro-USB-kontakten på headsetet. När batteriet är

fulladdat släcks indikatorlampan.

3 Koppla ur laddaren från headsetet och sedan från nätuttaget.

När du kopplar bort en laddare håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Det fulladdade batteriet har ström till upp till 7 timmar samtalstid, upp till 7 timmar

musikuppspelningstid eller upp till 150 timmar passningstid.

Kontrollera batterinivån
Tryck på . Batterinivån visas på displayen.

Det finns ström.

Du behöver ladda batteriet snart.

Ladda batteriet.