Bluetooth Stereo Headset - Slå på headsetet

background image

Slå på headsetet
Tryck och håll ned i 2 sekunder. Headsetet ansluts automatiskt till den senaste

anslutna enheten. Kopplingsläget aktiveras om du aldrig har kopplat headsetet med

någon enhet eller om du har rensat kopplingarna.

4

background image

Stänga av headsetet
Tryck och håll ned i 2 sekunder.

Om headsetet inte används eller ansluts till en enhet inom 30 minuter stängs det av.