Bluetooth Stereo Headset - Ansluta headsetet till din enhet

background image

Ansluta headsetet till din enhet
Headsetet ansluts automatiskt till den senaste använda enheten när du sätter på

headsetet. Om headsetet inte hittar enheten försöker det med nästa enhet i listan

över kopplade enheter.

Om din telefon inte kan använda A2DP-profilen för att lyssna på musik kan du koppla

ihop headsetet separat med en musikspelare som har stöd för profilen.

Listan med kopplade enheter på headsetet kan innehålla upp till 8 enheter. Du måste

ansluta headsetet till två kompatibla enheter samtidigt: en som har stöd för HFP

(vanligtvis en telefon) och en som har stöd för A2DP (vanligtvis en musikspelare).

Manuellt ansluta headsetet till den enhet som användes senast
Om ingen annan enhet är ansluten trycker du på för att ansluta till den senast

använda HFP-enheten eller på för att ansluta till den senast använda A2DP-

enheten. Headsetet piper en gång.

Växla mellan enheter för att ändra musikkällan
Tryck och håll ned för att växla till en annan kopplad enhet som har stöd för A2DP

om headsetet är anslutet till en enhet som har stöd för HFP och A2DP.
Många telefoner har stöd för både HFP och A2DP.