Bluetooth Stereo Headset - Koppla och anslut headsetet

background image

Koppla och anslut headsetet
Du kan bestämma vilka enheter som får anslutas till ditt headset.

Innan du använder headsetet med en kompatibel enhet för första gången så måste

du koppla ihop och ansluta dem.