Bluetooth Stereo Headset - Ändra volymen eller öka basen och diskanten

background image

Ändra volymen eller öka basen och diskanten

Ändra volymen
Använda volymknapparna.
Du kan också ändra volymen från den anslutna enheten.

Öka låg- eller högfrekvensljud

1 Tryck på och samtidigt och tryck sedan på eller för att bläddra till

inställningsalternativen.

2 Tryck på och välj

Adjust bass and treble

. Välj sedan

Bass boosting

eller

Treble

boosting

.