Bluetooth Stereo Headset - Information om batteri och laddare

background image

Information om batteri och laddare
Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom

det kan medföra att enheten skadas.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10 . Laddarens modellnummer kan variera

beroende på kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut.

Samtals- och passningstid är bara uppskattningar. Den verkliga samtals- och passningstiden beror t.ex. på

enhetsinställningar, vilka av enhetens funktioner som används, batteriets skick samt temperatur.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in

den igen för att starta laddningen.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom

överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och

livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser.

Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Använd endast laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända laddare kan medföra

risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla.

Om du tror att laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/

den. Använd aldrig en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

10