Bluetooth Stereo Headset - Ta väl hand om enheten

background image

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin

täcker eventuella skador.

Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska

kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska

komponenterna kan skadas.

Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och

göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.

Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan,

vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte att öppna enheten.

Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå

sönder.

Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.