Bluetooth Stereo Headset - Återvinning

background image

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du

till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.