Bluetooth Stereo Headset - Den överkorsade soptunnan

background image

Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla

elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin

livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns

i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.