Bluetooth Stereo Headset - Lyssna på radio

background image

Lyssna på radio

Slå på och stänga av radion
Använd radioknappen.

Söka efter tillgängliga stationer
Håll ned eller .

Ändra frekvensen manuellt
Tryck på eller .