Bluetooth Stereo Headset - Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

background image

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik

ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu

gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün

çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline

bakabilirsiniz.